Perhatian

Kepada semua siswa/siswi Kolej Antarabangsa Unifield, resit rasmi adalah resit yang dikeluarkan dari kaunter bayaran oleh pegawai yang dilantik oleh Jabatan Bendahari. Semua pembayaran mestilah dibayar dikaunter kewangaan kolej @…

Read more